Kıstırılmışlığın Yüzleşmesi

Lütfi Bergen / ÇİLİNGİR DERGİSİ / Birinci Sayı

Bu yazıyı dinleyin:

Peygamberlerin mücadelesinde iktidarla bir çatışma var. Ama örneğin İbrahim (as)’in mücadelesinde günümüz İslamcılığının çok da değerlendirmediği iki konu öne çıkıyor. Bunlardan ilki İbrahim’in put kıran olduğuna ilişkin yaklaşımın günümüz şiddet tasavvurunun delili olarak görülmesiyle ilgilidir. İbrahim (as) evet putları kırmıştır. Sonunda elindeki baltayı en büyük putun boynuna asmıştır. Böyle bir tavır “put kıran balta”yı balta olmaktan çıkarmıştır aslında. Balta puta asılmakla puta ait bir uzva dönüşmüştür. Zaten İbrahim (as) kavminin karşısına çıkarak “putlarınızı kırdım/kıracağım” da dememiştir. Günümüz İslamcılığının açmazı “puta tapmama” eylemi ile “put kıran” olma eylemini karıştırmaktan kaynaklanmaktadır. Müslümanlar olarak bu meseleyle hiç yüzleşmedik.

Peygamber Efendimiz (asv) de Kâbe’nin içinde Arap kabilelerinin putları olduğunu bilmekte iken Mekke’de tavaf yapmıştır. Kâbe’yi tavaf eden kadınların çıplaklıklarını da görmüştür. Böylesi bir sapmaya karşı O’nda (asv) “eylemci haniflik” fikrinin uyanmadığını görüyoruz. İbrahim (as)’e tekrar dönelim: İbrahim (as)’in küçük putları kırmasındaki asıl hikmet putperest topluma “en büyük putlarının diğer putlar kırılırken ne kadar aciz olduğunu göstermek”ten ibaret olmuştur. Yani yaşadığı toplumu inançlarıyla reelin çatışmasına doğru “yüzleştirmiş”tir.

 

Yazının devamını okumak için dergimize abone olun.